REKRUTACJA 2020-2021

 

 
W związku z obowiązkiem realizacji zdalnego nauczania 4 kwietnia nie odbędą się Drzwi otwarte dla uczniów szkół podstawowych.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły i przeglądania naszej szkolnej galerii.
Nowy termin Drzwi otwartych zostanie podany po wznowieniu zajęć dydaktycznych.
 

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK, BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!!!

Film – zapraszamy do Ekonomika

#poDzwonku - Lekcja 4 ZSE-A Ekonomik - Film

 

 Link do logowanie się do systemu naboru

 

 W A Ż N A   I N F O R M A C J A   D L A   K A N D Y D A T Ó W

Do dokumentów składanych do szkoły należy dołączyć, w wersji papierowej,
2 podpisane fotografie legitymacyjne.

 NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 

Szkoła oferuje naukę w Technikum  Ekonomicznym nr 6

5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania) 

 Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły podstawowej

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/dyscyplina sportowa/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

Technikum Ekonomiczne
nr 6

1a
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa ekonomiczno-matematyczna

Specjalizacja: analiza kredytowa przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia: matematyka, język angielski

1

1b
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa ekonomiczno-prawna

Specjalizacja: zarządzanie nieruchomościami.
Rozszerzenia: wiedza o społeczeństwie, język angielski

1

1c
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa ekonomiczno-prawna

Specjalizacja: podatki w działalności gospodarczej.
Rozszerzenie: wiedza o społeczeństwie, język angielski

Innowacja: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

1

1d
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa ekonomiczna

Specjalizacja: rachunkowość zarządzania.
Rozszerzenie: geografia, język angielski

Innowacja: psychologia biznesu

1

     

  NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

 

Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub branżowej I stopnia

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/dyscyplina sportowa/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogólnodostępny

profil ogólny

3

2

Szkoła Policealna nr 4 Zarządzania i Finansów

ogólnodostępny

technik administracji

1

3

kwalifikacyjne kursy zawodowe

ogólnodostępny

EKA.05.
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

1

ogólnodostępny

EKA.07.
Prowadzenie rachunkowości

1

ogólnodostępny

EKA.01.
Obsługa klienta w jednostkach administracji

1

  NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

 

FAQ (– najczęściej zadawane pytania) 

  WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
 • rozwijać talent aktorski i wokalny w szkolnym teatrze,
 • zostać prezenterem telewizyjnym w telewizji TETV, dziennikarzem lub fotoreporterem szkolnym,
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • poznać smaki pracy społecznej w Samorządzie Szkolnym, PCK, wolontariacie,
 • nauczyć się tańczyć z profesjonalną kadrą instruktorską,
 • korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki multimedialnej,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc z kolegami i koleżankami do kina, teatru, filharmonii, opery,
 • odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
 • uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK,
BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!

 

 

Wirtualne DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU