Etap regionalny konkursu "Poznaj swoje prawa pracy"

Dnia 23 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który już po raz kolejny zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Etap regionalny konkursu "Poznaj swoje prawa pracy"

Uczennice, które reprezentowały Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych Martyna Krzyżanowska oraz Weronika Tlock znalazły się w gronie 32 osób z naszego województwa, dla których znajomość przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowi tajemnic.

Uczennicom gratulujemy szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz znajomości zasad BHP. Wiedzę tą będą mogły wykorzystać nie tylko na szkolnych sprawdzianach lub egzaminach zewnętrznych, ale przede wszystkim w chwili podjęcia zatrudnienia zwiększając tym samym świadomość prawną i swoje bezpieczeństwo.

                                                                              

 

                                                                                                                     \