REKRUTACJA DO PROJEKTU
„DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA”

Od dnia 15.04.2019 (poniedziałek) rozpoczyna się nabór uczniów zainteresowanych udziałem w wakacyjnych stażach w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do Projektu, powinni złożyć formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły do dnia 17 kwietnia br. w godzinach od 8:00 - 15:00.

W związku z trwającą akcją strajkową pracowników szkoły ZSEA w Bydgoszczy nie odbędą się planowane na 14 kwietnia 2019r. (niedziela) zajęcia przygotowujące do matury z matematyki dla tegorocznych maturzystów LO dla Dorosłych.