W dniach 1-30 grudnia  odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty za kwotę 16 mln zł, które zrealizujemy w przyszłym roku.

 Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

 W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.
Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.

W listopadzie  w naszej szkole zakończył się  konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły oraz szkół zaprzyjaźnionych dla klas I- IV pt. ,,Historia pustej butelki”, którego celem było propagowanie profilaktyki antyalkoholowej w grupie rówieśniczej. Uczniowie mieli za zadanie wykonać prace w wybranej prze siebie kategorii  - fotografii lub plakat, dowolną techniką plastyczną . Prace można było składać do 17 listopada. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło bardzo dużo prac wykonanych rozmaitymi technikami plastycznymi.