6 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie III edycji konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Udział  wzięły szkoły  z województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzące kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła, debiutując w tym konkursie, otrzymała wyróżnienie w kategorii: Technika. Sukces ten potwierdza skuteczność naszych wieloaspektowych działań mających na celu przygotowanie młodzieży Ekonomika do wejścia na rynek pracy.