KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Dnia 7.02.2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który już po raz kolejny zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Uczennice, które reprezentowały Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych zajęły Klaudyna Kubińska z klasy IV A pierwsze miejsce a Weronika Gołaszewska z klasy III A miejsce trzecie.

Klaudyna weźmie udział w etap centralnym konkursu, który odbędzie się w kwietniu w siedzibie Państwowej Inspekcja Pracy w Warszawie.

 

Uczennicom gratulujemy wiedzy z zakresu prawa pracy oraz znajomości zasad BHP. Będą mogły ją wykorzystać nie tylko na szkolnych sprawdzianach lub egzaminach zewnętrznych ale przede wszystkim w chwili podjęcia zatrudnienia.