Dnia 22 lutego br. w ZSE - A odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ekonomista wobec wyzwań rynku pracy”, którego tematem przewodnim była „Etyka zawodowa ekonomisty”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratorium, Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy oraz  pracodawcy, którzy od wielu lat są partnerami naszej szkoły w procesie praktycznego kształcenia i przygotowania naszych uczniów do wejścia na rynek pracy.

 W trakcie spotkania zgromadzeni goście oraz uczniowie Ekonomika mogli wysłuchać interesujących wykładów na temat: „Etyka biznesu w świetle behawioralnych zachowań” dr Grażyny Voss z Wydziału Zarządzania UTP, „Słów kilka o asertywności w pracy” dr. Macieja Michalaka z Zakładu Psychologii Organizacji i Zarządzania UKW oraz Tadeusza Kabulla z III Urzędu Skarbowego.

Uczniowie klas III ZSE – A, którzy brali udział w praktykach zawodowych w Sevilli w ramach programu Erasmus + podzielili się z zaproszonymi gośćmi wrażeniami z realizacji tych praktyk w odmiennych realiach hiszpańskiego rynku pracy.

Osoby wykonujące zawód księgowego, doradcy podatkowego, analityka finansowego lub bankowca to osoby zaufania publicznego, które powinny wykazywać się najwyższymi standardami moralnymi. Nasi absolwenci po zakończeniu nauki trafiają  na rynek pracy nie tylko dobrze przygotowani teoretycznie, wyposażeni w umiejętności praktyczne oczekiwane przez pracodawców, ale również zostają zapoznani ze wzorcami zachowań etycznych, niezbędnych w ich pracy zawodowej.