Punkt Informacji i Kariery – PIK

 

 W ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych projektu „Akcja – kwalifikacja 2” utworzony został Punkt Informacji i Kariery – PIK. Jest to miejsce, w którym dostępny jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców doradca zawodowy.

 

Gabinet czynny w godzinach:

Poniedziałki 9:05-10:05
Czwartek 8:15-9:15
Piątek 11:50-13:50

Gabinet PIK - Pierwsze piętro obok pokoju pedagoga

Punkt Informacji i Kariery oferuje pomoc w:

  • rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych,
  • poznaniu swoich mocny stron,
  • rozpoznaniu barier, które mogą utrudnić realizację planów zawodowych,
  • rozpoznaniu preferencji i kompetencji zawodowych ucznia,
  • zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,
  • przygotowaniu do wyboru szkoły wyższej i/lub przyszłego zawodu,
  • poznaniu zawodów przyszłości,
  • znalezieniu informacji o uczelniach wyższych, oferowanych kierunkach i zasadach rekrutacji.