21 grudnia ubiegłego roku w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 5. Grupa teatralna Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy pod kierownictwem pani Edyty Marach-Iwasyszyn i Magdaleny Goździewskiej  zorganizowała przedstawienie teatralne o tematyce świątecznej, którego widzami były dzieci z BZPOW przy ulicy Stolarskiej 2. Nasz występ dostarczył małym widzom wiele radości, a młodych artystów skłonił do podejmowania dalszych projektów teatralnych.

Zapraszamy na film:

Grupa Teatralna PRZERYWNIK - 21.12.2019