Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku zawieszone zostają zajęcia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy z powodu strajku pracowników.

 

W przypadku trwania akcji strajkowej pracowników szkoły, każdego dnia na stronie internetowej szkoły  oraz w dzienniku elektronicznym umieszczona będzie aktualna informacja o zawieszeniu lub przywróceniu zajęć w danym dniu.