Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98 informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć i strajkiem nauczycieli w dniu 10 kwietnia 2019r. nie odbędą się Drzwi Otwarte dla Rodziców uczniów Technikum Ekonomicznego nr 1.