REKRUTACJA DO PROJEKTU
„DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA”

Od dnia 15.04.2019 (poniedziałek) rozpoczyna się nabór uczniów zainteresowanych udziałem w wakacyjnych stażach w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do Projektu, powinni złożyć formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły do dnia 17 kwietnia br. w godzinach od 8:00 - 15:00.

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów klas III i klas IV jest dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie www.zsea.bydgoszcz.pl w okienku "Dzisiaj staż, jutro praca".

 

Anna Nowakowska – Szwajca
Koordynator Projektu
„Dzisiaj staż, jutro praca”

 

 

 

 

 

 

Anna Nowakowska – Szwajca

Koordynator Projektu

„Dzisiaj staż, jutro praca”