Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne dla uczniów wszystkich klas odbywają się zgodnie z planem lekcji.