III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - sukces Patryka Niemczewskiego.
30 kwietnia br. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, w którym

Patryk Niemczewski z klasy II c zajął V miejsce

Zadaniem 20 uczestników tego finału było udzielenie ustnej odpowiedzi na 3 pytania o różnym stopniu trudności, które były oceniane przez Komisję Konkursową w skład, której weszli:
Zastępca Przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz,
Zastępca Przewodniczącego sędzia Sylwester Marciniak
sędzia Wiesław Błuś.

Przedmiotem oceny wypowiedzi były:
- poprawność językowa,
- staranność wypowiedzi i użytej argumentacji,
- umiejętności retoryczne.


Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Patrykowi gratulujemy sukcesu!

Artykuł i zdjęcia - Strona Państwowej Komisji Wyborczej

                                Anna Nowakowska - Szwajca