Plany nauczania*

* Plany nauczania w zakresie kształcenia zawodowego mogą ulec zmianie po podpisaniu przez ministra edukacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły gimnazjalnej

Klasa 1ag

Klasa 1bg

Klasa 1cg

Klasa 1dg

Klasa 1eg 

 

Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły podstawowej

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 1d

Klasa 1e