Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych informuje, że z powodu bardzo wysokiej temperatury zajęcia lekcyjne w dniach 11 i 12 czerwca zostaną skrócone.

Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu:

1. 7.30-8.00
2. 8.05-8.35
3. 8.40-9.10
4. 9.20-9.50
5. 9.55-10.25
6. 10.45-11.15
7. 11.20-11.50
8. 12.00-12.30
9. 12.35-13.05
10. 13.10-13.40