Gala wręczenia dyplomów i pamiątkowych statuetek laureatom i finalistom olimpiad i turniejów uczniom  oraz opiekunom  Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych - w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy