Dnia 13 czerwca br. w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych uczniom bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz dla nauczycieli za trud włożony w pracę z uczniem zdolnym.

Nagrodzeni uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych to:

 Oliwia Gazińska - finalistka IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Weronika Nowicka - laureatka IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Klaudyna Kubińska - finalistka IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Mateusz Mońko - finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Adrianna Rzętkowska - finalistka IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

Uhonorowani zostali również nauczyciele - opiekunowie, którzy wspierali uczniów  w przygotowaniach do  olimpiady:

mgr Beata Chęcińska  - Kopeć

mgr Adrianna Górniewska

mgr Anna Nowakowska - Szwajca

mgr Sylwia Seroczyńska