SEKRETARIAT w okresie wakacji letnich

Sekretariat Szkoły Dziennej w okresie wakacji letnich
czynny dla interesantów od 8:00 – 15:00

Sekretariat Szkoły Zaocznej