Zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminów z zakresu kwalifikacji A35, A36 i A65 oraz dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego Technika ekonomisty można odebrać 30 sierpnia 2019 od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły zaocznej.