Odbiór Świadectwa maturalne po egzaminach poprawkowych można odebrać


11 września 2019r. w sekretariacie Technikum Ekonomicznego.