Uczniowie/absolwenci/słuchacze, którzy nie zdali bądź nie przystąpili do egzaminu z zakresu kwalifikacji A.35, A.36, A.65, mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji  2020 Zima. 
Deklaracje należy pobierać i składać w sekretariacie CKU do dnia 9 września 2019 r.