Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór zostanie zakończony 30 września 2019r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/22,prymus-pomorza-i-kujaw

Zainteresowane osoby prosimy zgłosić się NA SPOTKANIE DNIA 11 WRZEŚNIA O GODZ. 9:15 sala 05 i proszę przynieść dokumenty:

-świadectwo ukończenia klasy z poprzedniego roku

-dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

-certyfikaty uczestniczenia w projektach unijnych