Konkurs profilaktyczny programu Sztuka Wyboru

Konkurs jest przeznaczony dla drużyn złożonych nauczyciela i dwóch uczniów, a warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie działań profilaktycznych dotyczących problemów i zagrożeń, przed którymi staje współczesna młodzież ze wskazaniem możliwości ich pozytywnego rozwiązania. Nacisk przede wszystkim na profilaktykę rówieśniczą. Uczestnikami mogą być uczniowie poniżej 20 roku życia.
 

 
Strona Konkursu - http://www.sztukawyboru.pl/SW/zglo/100848,Konkurs-profilaktyczny-programu-Sztuka-Wyboru.html
 
Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do opiekuna Szkolnej Telewizji TETV p. Romana Wojtkiewicza