W środę 09 października na lekcji 6 odbędą się eliminacje szkolne do V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział proszeni są o zebranie się przed salą 7 i 8.