Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Organizatorem Olimpiady jest II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce.

Celem Olimpiady jest szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.

Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej.

Zakres merytoryczny Olimpiady:

https://olimpiadaprawa.pl/images/pdf/wymagania_merytoryczne.pdf

 

Zapisy do 13.10.2019 przyjmuje p. Anna Nowakowska - Szwajca

( za pośrednictwem dziennika Librus).