XV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału w XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

 

Zagadnienia:

https://europedirect-slupsk.pl/wp-content/uploads/2019/09/Za%C5%82%C4%85cznik-2-zagadnienia.pdf

 

Zapisy do 16.10.2019 przyjmuje p. Anna Nowakowska - Szwajca

(za pośrednictwem dziennika Librus).