Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w Olimpiadzie organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Edycja 2019/2020
Zgłoszenia prosimy kierować do 13 listopada do. M. Czajkowskiej - Kożuszko, D.Mellera, E. Milewskiej