W Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno-Językowy w języku niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pt.Adaptacja młodego bydgoszczanina w świetle globalnych zmian klimatycznych. Konkurs miał charakter 2-etapowy.
Pierwsza część polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej w języku polskim. Tematem było ocieplenie klimatu i zmiany z tym związane.
Drugą część stanowiły rozgrywki drużynowe sprawdzające znajomość leksyki z zakresu ochrony środowiska naturalnego, zjawisk pogodowych, alternatywnych źródeł energii, klęsk żywiołowych - wszystko w języku niemieckim.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Patrycja Nowek z klasy 2E i Zuzanna Bazyk z klasy 3A.

Pokonały one w pięknym stylu wszystkie drużyny i zajęły pierwsze miejsce.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!!!