28 listopada  2019rr. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy odbyło się coroczne spotkanie z pracodawcami z cyklu  "Ekonomista wobec wyzwań rynku pracy". W tym roku tematem przewodnim były szanse i zagrożenia, z którymi styka się absolwent Ekonomika na rynku pracy. Przedstawiciele pracodawców w oficjalnych wystąpieniach i kuluarowych rozmowach wskazywali na potrzebę inwestowania w młodego pracownika. W swoim wystąpieniu pani Aleksandra Lemańska, właścicielka biura rachunkowego, a także absolwentka Technikum Ekonomicznego w Bydgoszczy  wskazała młodzieży  liczne korzyści, jakie uczniowie wynoszą ze szkoły. Nie tyko wiedzę i umiejętności bardzo cenione przez pracodawców, ale również odwagę do budowania swojej przyszłości w oparciu o to, czego nauczyli się w Ekonomiku.

„Powinniście  mieć świadomość, że czas spędzony w tej szkole pozwoli Wam  być otwartymi na wyzwania, przedsiębiorczymi i aktywnymi w poszukiwaniu własnego sposobu na życie”- przekonywała pani Aleksandra Lemańska.Istotnym punktem tegorocznego spotkania było uroczyste podpisanie porozumień, na mocy których klasa   1 ag oraz klasa 1eg, kształcące uczniów w zawodzie technik rachunkowości, zostały objęte patronatami instytucji, które będą wspierać Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w podejmowaniu licznych działań mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  uczniów tych klas. Poszukując dalszych możliwości uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego szkoła zacieśniła kontakty ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Efektem tego było podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych w Bydgoszczy reprezentowanym przez dyrektora Joannę Wójt a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy reprezentowanym przez dr Grażynę Voss prezesa Zarządu oraz mgr Małgorzatę Małowińską dyrektora Biura Zarządu, które objęło patronatem klasę 1 eg a także pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych w Bydgoszczy reprezentowanym przez dyrektora Joannę Wójt a Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy reprezentowanym przez Dziekan Wydziału dr hab. Iwonę Posadzińską,  które objęło patronatem  klasę 1 ag. Współpraca ta ma poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów klas patronackich, umożliwić lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, rozwinąć zainteresowania naukami ekonomicznymi oraz rozbudzić ich pasje  z zakresu rachunkowości    i ekonomii. Stworzy ona  możliwość zaznajomienia młodzieży z dyskursem akademickim i zachęci do udziału w zróżnicowanych formach zajęć proponowanych przez Uniwersytet i Stowarzyszenie. W rezultacie  zachęci młodzież do kontynuowania dalszego kształcenia i w sposób aktywny przygotuje do wejścia na rynek pracy. Strony zobowiązały się wspierać uczniów w procesie budowania kompetencji praktycznych, komunikacyjnych i przedsiębiorczych, tak bardzo cenionych obecnie na rynku pracy, a także wspólnie zorganizować i przeprowadzić warsztaty dla uczniów w szkole, dni otwarte w siedzibie Wydziału Zarządzania UTP oraz Stowarzyszenia Księgowych. Uczniowie klas patronackich, zgodnie z mottem tegorocznego spotkania  „Przyszłość zależy od tego, co dzisiaj robimy.”,  będą aktywnie uczestniczyć w życiu instytucji patronackich.