W dniu 21 stycznia gościliśmy przedstawicieli Akademickich Inicjatyw.  Są to spotkania skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów, stojących przed wyborem uczelni wyższej. Zaprezentowane zostały uczniom takie uczelnie jak: Poznań Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Uczelnia Techniczno-Handlowa, Grupa Uczelni Vistula, w skład której wchodzi m.in. Akademia Finansów, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji i inne.