Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98 informuje, że uczniowie Technikum Ekonomicznego mogą korzystać, do ukończenia 18 roku życia, z opieki stomatologicznej w gabinecie znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy przy ul. Pestolozziego 18.

            Lekarz stomatolog pani Beata Biedroń, przyjmuje w środy w godzinach 800  do 1400. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod nr telefonu 608 473 680