Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych, ul. Gajowa 98 w Bydgoszczy informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, odwołana zostaje masowa impreza sportową „Ekonomik Biega z Naturą” która miała się odbyć 20 marca 2020r.

O terminie imprezy poinformujemy w terminie późniejszym.