DRZWI OTWARTE – zmiana terminu!
 
W związku z obowiązkiem realizacji zdalnego nauczania 4 kwietnia nie odbędą się Drzwi otwarte dla uczniów szkół podstawowych.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły i przeglądania naszej szkolnej galerii.
Nowy termin Drzwi otwartych zostanie podany po wznowieniu zajęć dydaktycznych.