Komunikat Dyrektora Szkoły

dla słuchaczy semestru VI A w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

  1. Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru VI A odbędzie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z niżej załączonym harmonogramem.

 Harmonogram sesji egzaminacyjnej

dla słuchaczy semestru VI A w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 

DATA

DZIEŃ

GODZINA

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

16.04.20r.

czwartek

17.00

biologia

mgr Urszula Feit

17.04.20r.

piątek

16.00-18.15

język angielski

mgr Marlena Pawlikowska

19.04.20r.

niedziela

11.00-13.15

matematyka

mgr Ewa  Szmagalska

20.04.20r.

poniedziałek

16.00

wos

mgr Barbara Zawadzińska

21.04.20r.

wtorek

16.00-18.15

język polski

mgr Barbara Klekot

 

  1. Egzaminy ze wszystkich przedmiotów zostaną przeprowadzone tylko w formie pisemnej, nie będzie  egzaminów ustnych.
  2. W terminie określonym w powyższym harmonogramie (dzień i godzina) słuchacze odbierają materiały  egzaminacyjne przesłane przez nauczyciela i w czasie przez niego określonym przesyłają prace do oceny w postaci plików lub zdjęć na adres mailowy podany przez nauczyciela.  W czasie trwania egzaminu nauczyciele pełnią dyżur przed komputerem i są dostępni dla słuchaczy.
  3. Końcowa ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w  całym cyklu nauczania. 
  4. Wyniki egzaminów i oceny końcowe będą przesłane przez nauczycieli egzaminujących, indywidualnie na   adres mailowy słuchacza.