Świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane uczniom klas IV w szkole od 24 kwietnia, wg indywidualnego harmonogramu klasy. Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis). Uczniowie, którzy nie zadeklarowali chęci odbioru świadectwa w dniu 24 kwietnia mogą je odebrać od poniedziałku do piątku, od 27 kwietnia, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 24 kwietnia 2020 r.

KLASA

Godziny odbioru

4a

8:00-9:00

4b

9:30-10:30

4c

11:00-12:00

4d

13:30-14:15

4e

12:30-13:15