Komunikat Dyrektora Szkoły

 Egzamin maturalny w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia  24 kwietnia 2020r., w terminach według poniższego harmonogramu:

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

 Część pisemna egzaminu maturalnego

 Czerwiec

Godzina 9.00

Godzina 14.00

8

poniedziałek

 język polski-poziom podstawowy

język polski-poziom rozszerzony

9

 wtorek

matematyka- poziom podstawowy

 

 10

 środa

język angielski- poziom podstawowy

język angielski- poziom rozszerzony

15

 poniedziałek

matematyka- poziom rozszerzony

filozofia- poziom rozszerzony

16

 wtorek

biologia-poziom podstawowy

wiedza o społeczeństwie-poziom rozszerzony

17

 środa

chemia- poziom rozszerzony

informatyka- poziom rozszerzony

19

 piątek

geografia- poziom rozszerzony

 

 23

 wtorek

 

język francuski- poziom rozszerzony

24

 środa

fizyka- poziom rozszerzony

historia- poziom rozszerzony

Z chwilą ogłoszenia przez MEN szczegółowych informacji dotyczących organizacji egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2020, uczniowie / słuchacze otrzymają indywidualne harmonogramy egzaminu maturalnego.