KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Z ZAKRESU KWALIFIKACJI A.36

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.36 mogą odebrać indywidualne harmonogramy w sekretariacie CKU (parter, na lewo od wejścia głównego) w środę 10.06.2020 r. po maturze z języka angielskiego.