Zgoda Pana Prezydenta Rafała Bruskiego na bezpłatne korzystanie z pływalni przyszkolnych przez uczniów bydgoskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

DOKUMENT