Wydawanie świadectw maturalnych absolwentom, którzy przystąpili do matury odbędzie się 11 sierpnia w godz. 10.00-11.00 w auli szkoły.
Świadectwa wręczają wychowawcy klas.
Od 12 sierpnia świadectwa można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.30.