Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 31 sierpnia 2018 od godziny 9:00 - 13:00 w sekretariacie szkoły zaocznej.