Wszyscy zainteresowani sprzedażą podręczników proszenia są o przyniesienie zestawów do biblioteki szkolnej do poniedziałku do godziny 16.00 w celu poddaniu ich obowiązkowej kwarantannie. Podręczniki powinny być wycenione, do zestawu należy dołączyć wykaz.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu podręczników zostaną podane we wtorek 8.09.2020r. na stronie szkoły oraz za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Formularze na kiermasz:

Wykaz podręczników do sprzedania