Konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

30.11.2020 r.

Dnia 30 listopada br. odbędzie się etap szkolny konkursu wiedzy o prawie pracy

 

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 

Organizatorem konkursu, którego celem jest popularyzowanie przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest Państwowa Inspekcja Pracy oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać się do 31.10.2020 r. za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do p. Anny Nowakowskiej - Szwajca.

 

 

Anna Nowakowska - Szwajca

Roman Wojtkiewicz