As usual, students and teachers filled the day with fun activities.

This year we got involved in Treasure Hunts about Ireland and Spain - the two countries we are intending to visit on our Erasmus + trips this school year. Students of first and second grades competed in online quizzes about the European Union and the two countries that are our partners. It was not only interesting but also tasty!

Zumba and Flamenco lessons engaged many students and some teachers too. Erasmus teams from Sevilla and Ubeda , due to restrictions without spectators but with a great passion and sport attitude, competed in a volleyball match. Everyone who wanted, could also imagine being a Spanish dancer or pretend they are Leprehauns in a photo booth.

Encouraged by the atmosphere of the Erasmus Days, participants hope to take part again next year.

Movie here.
 

Dni Erasmusa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych!

Jak zwykle, uczniowie i nauczyciele wypełnili dzień radosnymi zajęciami.

W tym roku zaangażowaliśmy się w poszukiwania skarbów o Irlandii i Hiszpanii - dwóch krajach, które  mamy zamiar odwiedzić podczas naszych przyszłorocznych wyjazdów Erasmus +. Uczniowie klas pierwszych i drugich rywalizowali w quizach online o Unii Europejskiej i dwóch krajach, które są naszymi partnerami. Było nie tylko ciekawie, ale również smacznie!

W lekcjach zumby i flamenco zaangażowanych było wielu uczniów i kilku nauczycieli. Erasmusowe drużyny z Sewilli i Ubedy, ze względu na ograniczenia -  bez widzów, ale z wielką pasją i sportowym nastawieniem, wzięły udział w meczu siatkówki. Każdy kto chciał, mógł sobie również wyobrazić bycie hiszpańską tancerką lub udawać Irlandzkiego Skrzata w fotobudce.

Zachęceni atmosferą Dni Erasmusa uczestnicy mają nadzieję, że wezmą w nich udział ponownie w przyszłym roku.

Zobacz film.