Miło nam poinformować, że największe w Polsce książkowe pospolite ruszenie, pod nazwą Wielka Zbiórka Książek, do którego dołączył się Ekonomik, zakończyło się sukcesem!

     Zebraliśmy prawie 100 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które przekazane zostaną do szpitali, domów dziecka, domów seniora, świetlic środowiskowych itp. Wszystkim Darczyńcom y serdecznie dziękujemy!