Tytuł Homo Economicus w roku szkolnym 2019/2020 otrzymała Karolina Witkowska , uczennica klasy 2a. Homo Economicus to człowiek wszechstronny, który w życiu kieruje się zasadą racjonalności. Cechuje go działanie oparte na kalkulowaniu nakładów i efektów oraz dążenie do uzyskiwania optymalnych rezultatów. Takim człowiekiem jest Karolina Witkowska .W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,71 oraz wzorowe zachowanie. Jest uczennicą z najlepszą frekwencją w szkole. Karolina brała czynny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Została finalistką V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, zakwalifikowała się do etapu rejonowego IV Olimpiady Statystycznej oraz Ogólnopolskiego Konkursu CSR. W XLIX Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym zajęła II miejsce.

Swoimi zdolnościami matematycznymi wykazała się w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Euklides i Kangurze Matematycznym. Na XI Wojewódzkich Młodzieżowych Spotkaniach Samorządowych „Stop agresji – tak kulturze” zajęła wraz z zespołem II miejsce. Dodatkowo Karolina należy do Związku Harcerstwa Polskiego, a dokładniej do 100 BDH „Zwiadowcy” oraz do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brała udział w WOŚP-ie oraz pomagała jako wolontariuszka podczas biegu „Cztery Pory Roku”. W poprzednim roku szkolnym Karolina aktywnie działała w Radzie Samorządu Uczniowskiego, pełniła obowiązki przewodniczącej . Została także przewodniczącą klasy. Uczestniczyła w dodatkowych zajęciach sportowych z siatkówki, reprezentowała szkołę w biegach przełajowych na Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Karolino! Odniesiony sukces jest nagrodą za Twoje zaangażowanie, pracowitość i uznaniem dla Twojego talentu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!