15 października 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie klasy 2ag – klasy objętej patronatem  UTP Wydziału Zarządzania  w Bydgoszczy -  z p. mgr Małgorzatą Grzeszczak- wykładowczynią tegoż uniwersytetu, a jeszcze do niedawna nauczycielką Ekonomika.

     Celem wizyty było m.in. poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania wydziału. Uczniowie dowiedzieli się także o licznych akcjach organizowanych przez WZ, takich jak, np. Bajkowa Bydgoszcz , Bydgoski Festiwal Nauki czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

      Spotkanie umożliwiło nawiązanie współpracy między uczniami klasy 2ag oraz Wydziałem Zarządzania UTP. Jesteśmy przekonani, że będzie ona bardzo udana - jednak w najbliższej przyszłości pewnie - online.