Informujemy wszystkich zainteresowanych, że został przedłużony  termin oddawania prac konkursowych.

Szczegóły w linku:

Aneks do Regulaminu