XVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

 Zapraszamy uczniów ZSEA do udziału w

XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

        Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

Organizatorem Olimpiady jest Organizatorem Olimpiady jest Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Parlament Europejski Biuro w Polsce, Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce oraz Słupski Instytut ds. Młodzieży.

Zagadnienia:

https://gwiezdnykrag.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zalacznik-2-zagadnienia-I-etap.pdf

 Regulamin:

https://gwiezdnykrag.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin-Gwiezdny-Krag-2020.pdf

 

Zapisy do 18.11.2020 przyjmuje p. Anna Nowakowska - Szwajca

(za pośrednictwem dziennika Librus).