Bydgoszcz, 14.01.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021r. wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego w Technikum Ekonomicznym nr 6 do dnia 31 stycznia 2021r.

Od 18 stycznia 2021r. zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji, obowiązującym do 3 stycznia 2021, za pośrednictwem platformy TEAMS (bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami) oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w szkole mogą odbywać się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, konsultacje indywidualne lub w grupie do 5 osób, przygotowujące do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.

 

Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt