Bydgoszcz, 29.01.2021r.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego w Technikum Ekonomicznym nr 6 do dnia 14 lutego 2021r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym w okresie pandemii planem lekcji, za pośrednictwem platformy TEAMS (bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami) oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w szkole mogą odbywać się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, konsultacje indywidualne lub w grupie do 5 osób oraz egzaminy próbne przygotowujące do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.

 Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt